Đặc điểm nổi bật Teraco Tera 180 & Tera 150

Thiết kế ngoại thất Teraco Tera 180 & Tera 150

Động cơ vận hành Teraco Tera 180 & Tera 150

Tiện nghi Teraco Tera 180 & Tera 150

Thông số kỹ thuật Teraco Tera 180 & Tera 150

0946 387 666