Đặc điểm nổi bật Teraco Tera 190SL & Tera 345SL

Thiết kế ngoại thất Teraco Tera 190SL & Tera 345SL

Động cơ vận hành Teraco Tera 190SL & Tera 345SL

Tiện nghi Teraco Tera 190SL & Tera 345SL

Thông số kỹ thuật Teraco Tera 190SL & Tera 345SL

0946 387 666